Στοιχεία Είδους

Όνομα Adenocarpus complicatus
Υποείδος complicatus
Ημερομηνία 01/03/1993
Τελευταία Ενημέρωση 01/03/1994
Προηγούμενες Oνομασίες Adenocarpus commutatus/adenocarpus intermedius/adenocarpus villosus
Κοινή Ονομασία Αδενόκαρπος ο συμπεπτηγμένος
Είδος Οργανισμού Φυτό
Τάση Σταθερότητα
Απειλές
Σχόλια απειλών
Κατάσταση Διατήρησης
Ελλάδα Σπάνιο
Ε.Ε.
Βιόσφαιρα Μη απειλούμενο
Γνωρίσματα
Σχόλια Γνωρισμάτων
Μέτρα
Προτεραιότητα Προστασίας
Ενδιαιτήματα
Παγκόσμια Εξάπλωση S.W. EUROPE/ W. FRANCE/ S. ITALY/SICILIA/E.GREECE/TURKEY/SYRIA

Τόποι εμφάνισης του είδους "Adenocarpus complicatus - complicatus "

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.