Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.


Κωδικός Όνομα ↓
AT6011008 Ψηλορείτης (Ίδη)
AT5011015 Χώρα Αστυπάλαιας
AT6010059 Χρωμοναστήρι
AT1011106 Χερσόνησος Μεθάνων
AT6020017 Φρέ
AT6011024 Φαράγγι Χα
AT6010022 Φαράγγι Σαμαριάς και Τάρρα
AT6011006 Φαράγγι Πετρέ
AT6011022 Φαράγγι Μύθων
AT6010074 Φαιστός
AT6020018 Υρτάκινα
AT6011011 Σταυροχώρι
AT6010085 Σπήλαιο Καμαρών
AT6011064 Σούγια
AT6010015 Σελάκανο
AT6011009 Ρόκκα Χανίων
AT6010073 Πρινιάς
AT6011002 Πετσοφάς
AT6010052 Πατσός (Πατσιανό Φαράγγι)
AT5011012 Παναγιά Χοζοβιώτισσα Αμοργού
AT6011054 Οροπέδιο Λασηθίου
AT6011023 Οροπέδιο Καθαρού (Δίκτη)
AT2011050 Νησίδες Μονολιά και Λιχάδες Ευβοίας
AT2011098 Νησίδες Αγίου Νικολάου
AT5011061 Νησίδα Σαρακηνό Σκύρου