Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Γόρτυς
Κατηγορία Τόπου Τοπίο (ΤΙΦΚ)
Κωδικός Τόπου AT6010075
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Ηρακλείου
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 97.24
Χερσαία Έκταση (ha) 97.2
Συνολική Περίμετρος (km) 4.4
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 320.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 160.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο
Αρχαιολογικός Χώρος
Τοπίο Ιδιαιτέρου Φυσικού Κάλλους

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Αρχαιολογικός Χώρος
Εκκλησίες/Μοναστήρια
Ελαιώνας
Ημιορεινό Τοπίο / Λόφοι
Πεδινό Τοπίο / Κάμπος
Φρυγανότοπος
Κλίμα
Μεγάλη ηλιοφάνεια
Γεωλογία

Αλουβιακές αποθέσεις και κροκαλοπαγή στρώματα της Πλειστοκαίνου που περιβάλλουν από Ν. λίβωμα φλύσχη που από Β και Ν οριοθετείται από ρήγματα.

Περιγραφή Τόπου

Τα ερείπια της αρχαίας Γύρτυνος βρίσκονται δυτικά και ανατολικά του ποταμού Λιθαίου (παραποτάμου του Γεροπόταμου) στο βορειοανατολικό τμήμα της πεδιάδας της Μεσαράς, στους πρόποδες του Ψηλορείτη. Η Ακρόπολη της Γόρτυνος βρίσκεται σε λόφο πάνω από τη δυτική όχθη του ποταμού, ενώ τα Ελληνικά, Ρωμαϊκά και Βυζαντινά ερείπια εκτείνονται ανατολικά του ποταμού που σχηματίζει φαράγγι με απότομες πλευρές. Η Ακρόπολη δεσπόζει πάνω από τον κάμπο της Μεσαράς και η θέα φθάνει ως τις βόρειες κλιτύες των Αστερουσίων. Το τοπίο αλλοιώνεται από τους νέους ελαιώνες και τα θερμοκήπια.

Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Σταθερότητα/Συντήρηση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου

Νεολιθικά ευρήματα στην Ακρόπολη. Υστερομινωϊκός οικισμός. Ελληνικά και ρωμαϊκά ερείπια στην αριστερή όχθη του Λιθαίου. Βυζαντινή βασιλική του Αγ. Τίτου (6ου μ.Χ. αιώνα).

Σημεία με καλή Θέα

Από τον αρχαιολογικό χώρο προς την πεδιάδα της Μεσαράς και τον Ψηλορείτη.

Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αρχαιολογικό Ενδιαφέρον
Τουριστικό ενδιαφέρον
Αισθητική Αξία
Πανοραμική θέα
Σχόλιο για τις αξίες

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Ακαλαίσθητη αρχιτεκτονική
Απόληψη νερού
Αυθαίρετη κατασκήνωση
Βοσκή
Διάβρωση
Οδοποιϊα
Τουρισμός
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Ebenus cretica (Έβενος ο κρητικός)
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη