Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Tinca tinca Γληνί
Tropidophoxinellus hellenicus Γουρνάρα
Tropidophoxinellus spartiaticus Μπάφα