Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Huso huso Μουρούνα
Hypophthalmichthys molitrix Ασημοκυπρίνος