Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Gambusia affinis Κουνουπόψαρο
Gasterosteus aculeatus Αγκαθερό
Gobio gobio balcanicus Γυφτόψαρο
Gobio gobio bulgaricus Γυφτόψαρο
Gobio gobio feraensis Γυφτόψαρο
Gobio kessleri banarescui Μυλωνάκι
Gobio uranoscopus elimeius Μουστακάς