Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Mugil cephalus Κέφαλος