Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Buteo buteo buteo Γερακίνα
Bufo bufo bufo Χωματόφρυνος
Bubo bubo bubo Μπούφος
Bunium microcarpum bourgaei
Bornmuellera baldaccii baldaccii
Buglossoides arvensis arvensis Βουγλωσσοειδές το αρουραίο
Bellis annua annua Μπέλλα η ετήσια
Bromus alopecurus alopecurus Βρώμος ο αλωπέκουρος
Blackstonia acuminata acuminata Μπλακστόνια η απεξεσμένη
Biarum tenuifolium abbreviatum
Bonasa bonasia Αγριόκοτα
Bombycilla garrulus Βομβυκίλλα
Berula erecta
Botrychium simplex
Botrychium lunaria
Berteroa stricta
Barlia robertiana
Bornmuellera tymphaea
Berteroa orbiculata
Bongardia chrysogonum