Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Pistacia lentiscus var. chia
Matthiola fruticulosa valesiaca
Scutellaria albida vacillans
Centaurea urvilei urvilei
Pastinaca sativa urens
Delichon urbica urbica Σπιτοχελίδονο
Corydalis rutifolia uniflora
Platycleis chelmos unicolor Πλατυκλεΐς ο ομοιόχρους
Iris unguicularis unguicularis
Ballota nigra uncinata
Ophrys umbilicata umbilicata
Holosteum umbellatum umbellatum
Achillea umbellata umbellata
Filipendula ulmaria ulmaria
Gnaphalium uliginosum uliginosum
Allium ursinum ucrainicum
Centaurea tymphaea tymphaea
Silene pusilla tymphaea
Hemidactylus turcicus turcicus Σαμιαμίδι
Eryx jaculus turcicus Έρυξ (Λουρίτης)