Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Lanius excubitor homeyeri Διπλοκεφαλάς του Χομέγιερ
Leontodon hispidus hispidus
Lithodora hispidula hispidula
Lepidium hirtum hirtum
Linum hirsutum hirsutum
Larus argentatus heuglini Ασημόγλαρος του Χεούγλι
Larus canus heinei Θυελόγλαρος του Χάινε
Lacerta trilineata hansschweizeri Τρανόσαυρα η Χανσβαϊτσέριος
Lepidium graminifolium graminifolium
Lupinus albus graecus
Limonium graecum graecum
Limodorum abortivum gracile
Lepus europaeus ghigii Λαγός
Ladigesocypris ghigii ghigii Γκιζάνι
Lamium garganicum garganicum
Laserpitium siler garganicum
Lonicera alpigena formanekiana Αγιόκλημα του Φορμανέκ
Lanius excubitor excubitor Διπλοκεφαλάς
Limonium ramosissimum doerfleri
Lacerta trilineata diplochondrodes Τρανόσαυρα η διπλοχονδρώδης