Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Herniaria hirsuta
Herniaria incana
Helichrysum doerfleri
Haplophyllum coronatum
Hainardia cylindrica
Heracleum orphanidis
Heptaptera colladonioides
Helichrysum amorginum
Heracleum platytaenium Ηράκλειο το πλατυταίνιο
Heracleum humile Ηράκλειο το χαμηλό
Helianthus tuberosus
Haplophyllum buxbaumii
Hemarthria altissima
Helleborus cyclophyllus
Helianthus annuus
Heliotropium supinum
Helianthemum salicifolium
Haplophyllum boissieranum
Halocnemum strobilaceum Ολόκνημο το στροβιλοειδές
Heliotropium hirsutissimum