Στοιχεία Είδους

Όνομα Blackstonia perfoliata
Υποείδος perfoliata
Ημερομηνία 01/03/1993
Τελευταία Ενημέρωση 01/03/1994
Προηγούμενες Oνομασίες Chlora perfoliata
Κοινή Ονομασία Μπλακστόνια η διάπειρη
Είδος Οργανισμού Φυτό
Τάση Σταθερότητα
Απειλές
Σχόλια απειλών
Κατάσταση Διατήρησης
Ελλάδα Μη απειλούμενο
Ε.Ε.
Βιόσφαιρα Μη απειλούμενο
Γνωρίσματα
Σχόλια Γνωρισμάτων
Μέτρα
Προτεραιότητα Προστασίας Χωρίς προτεραιότητα
Ενδιαιτήματα FIELDS 0-1000M.
Παγκόσμια Εξάπλωση S.EUROPE/C.EUROPE/W.EUROPE/?