Στοιχεία Είδους

Όνομα Blackstonia acuminata
Υποείδος acuminata
Ημερομηνία 01/03/1993
Τελευταία Ενημέρωση 01/03/1994
Προηγούμενες Oνομασίες Blackstonia perfoliata-subsp.acuminata/ blackstonia perfoliata-subsp.serotina/blackstonia serotina/chlora acuminata
Κοινή Ονομασία Μπλακστόνια η απεξεσμένη
Είδος Οργανισμού Φυτό
Τάση
Απειλές
Σχόλια απειλών
Κατάσταση Διατήρησης
Ελλάδα
Ε.Ε.
Βιόσφαιρα Μη απειλούμενο
Γνωρίσματα
Σχόλια Γνωρισμάτων
Μέτρα
Προτεραιότητα Προστασίας
Ενδιαιτήματα
Παγκόσμια Εξάπλωση TURKEY/CYPRUS/S.EUROPE/C.EUROPE