Στοιχεία Είδους

Όνομα Blackstonia perfoliata
Υποείδος intermedia
Ημερομηνία 01/03/1993
Τελευταία Ενημέρωση 01/03/1994
Προηγούμενες Oνομασίες Chlora intermedia
Κοινή Ονομασία Μπλακστόνια η ενδιάμεση
Είδος Οργανισμού Φυτό
Τάση
Απειλές
Σχόλια απειλών
Κατάσταση Διατήρησης
Ελλάδα
Ε.Ε.
Βιόσφαιρα Μη απειλούμενο
Γνωρίσματα
Σχόλια Γνωρισμάτων
Μέτρα
Προτεραιότητα Προστασίας
Ενδιαιτήματα HILLSIDES/STREAMS/ROADSIDES/SAND-DUNES 2-600M.
Παγκόσμια Εξάπλωση MEDITERRANEAN REGION