Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Turdus torquatus torquatus Χιονότσιχλα
Tylopsis lilifolia Τύλοψις η κρινόφυλλη
Talpa caeca Τυφλοσπάλακας
Typhlops vermicularis Τυφλίνος
Tyto alba guttata Τυτώ
Tyto alba alba Τυτώ
Turdus viscivorus Τσαρτσάρα
Turdus philomelos Τσίχλα
Troglophilus cavicola Τρωγόφιλος υων κοιλωμάτων
Troglophilus lagoi Τρωγόφιλος η λαγωΐς
Troglophilus neglectus neglectus Τρωγόφιλος η αμελής
Troglophilus spinulosus Τρωγόφιλος επακανθίζων
Troglodytes troglodytes Τρυποφράκτης
Truxalis nasuta Τρουξαλίς η μεγαλόρινη
Tropidopola longicornis Τροπιδοπόλα η μακροκέρατη
Tropidopola graeca graeca Τροπιδοπόλα η γραική
Trifolium sebastiani Τριφύλλι του Σεμπάστιαν
Trifolium desvauxii Τριφύλλι του Ντεβώ
Trifolium pilulare Τριφύλλι το πιληματώδες
Trifolium pumilum Τριφύλλι το νάνο