Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Netta rufina Φερεντίνι
Numenius arquata arquata Τουρλίδα
Numenius tenuirostris Στενόραμφη τουρλίδα
Numenius phaeopus Σιγλίγουρος
Nerium oleander Πικροδάφνη
Nycticorax nycticorax Νυχτοκόρακας
Nyctalus noctula noctula Νυχτοβάτης
Nymphalis polychloros Νυνφαλίς η πολύχλωρος
Nymphalis xanthomelas Νυμφαλίς η ξανθομέλας
Nymphalis antiopa Νυμφαλίς η Αντιόπη
Natrix natrix persa x schweizeri Ντρόφιδο το υβρίδιο
Natrix natrix schweizeri Ντρόφιδο το Σβάιτσερ
Natrix natrix persa Ντρόφιδο το Περσικό
Nordmaniae acacia Νορντμάνια η Ακακία
Noaea mucronata Νοαέα η αθερώδης
Neohipparchia fatua Νεοΐππάρχια η …
Neptis rivularis Νέπτις η …
Neptis sappho Νέπτις η Σαμπφώ
Nyctalus leisleri Μικρός νυχτοβάτης
Nyctalus lasiopterus Μεγάλος νυχτοβάτης