Στοιχεία Είδους

Όνομα Neohipparchia fatua
Υποείδος
Ημερομηνία 01/03/1993
Τελευταία Ενημέρωση 01/03/1994
Προηγούμενες Oνομασίες Hipparchia fatua
Κοινή Ονομασία Νεοΐππάρχια η …
Είδος Οργανισμού Ασπόνδυλο
Τάση
Απειλές
Υλοτομία, Καλλιέργεια, Τουρισμός, Άλλες απειλές
Σχόλια απειλών GENERAL HABITAT DESTRUCTION
Κατάσταση Διατήρησης
Ελλάδα
Ε.Ε.
Βιόσφαιρα Τρωτό
Γνωρίσματα
Αναπαραγόμενο, Μόνιμος Κάτοικος
Σχόλια Γνωρισμάτων
Μέτρα
Προτεραιότητα Προστασίας Δευτερεύουσα
Ενδιαιτήματα 0-1000 M. (MAINLY <500) (30), (40), COASTAL WOODLAND
Παγκόσμια Εξάπλωση