Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Sturnus vulgaris tauricus Ψαρόνι του Ταύρου
Sturnus vulgaris vulgaris Ψαρόνι
Sylvia nisoria nisoria Ψαλτοτσιροβάκος
Sabanejewia aurata balcanica Χρυσοβελονίτσα
Strix uralensis liturata Χουχουριστής των Ουραλίων
Strix aluco aluco Χουχουριστής
Sterna paradisaea Χιονογράρονο
Sterna sandvicensis Χειμωνογλάρονο
Sorbus chamaemespilus Χαμαιμέσπιλος
Streptopelia senegalensis Φοινικοπερίστερο
Salvia officinalis Φασκομηλιά η φαρμακευτική
Salvia pomifera Φασκομηλιά η μηλοφόρος
Salvia fruticosa Φασκομηλιά η θαμνοειδής
Senecio bicolor cineraria Τσινεράρα
Scardinius acarnanicus Τσερούκλα
Streptopelia turtur Τριγώνι
Streptopelia orientalis Τριγονοπερίστερο
Sitta krueperi Τουρκοτσοπανάκος
Sterna bengalensis Ταξιδογλάρονο
Sylvaemus microps Σύλβαιμος ο μικρός