Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Ypthima asterope Υφθίμα η Αστεριώπη