Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Diospyros lotus Τραπεζωνιά
Dicentrarchus punctatus Στικτολαυράκι
Delichon urbica urbica Σπιτοχελίδονο
Dama dama Πλατώνι της Ρόδου
Dendrocopos major pinetorum Παρδαλοτσικλητάρα
Dendrocopos minor buturlini Νανοτσικλητάρα
Dolichopoda matsakisi Μολιχόποδη του Ματσάκη
Dendrocopos medius medius Μεσοτσικλητάρα
Dryocopus martius martius Μαυροτσικλητάρα
Dendrocopos leucotos lilfordi Λευκονώτης
Dicentrarchus labrax Λαυράκι
Drymadusa limbata limbata Δρυμάδουσα η …
Drymadusa dorsalis Δρυμάδουσα η ραχιαία
Dryas octopetala Δρυάς η οκτωπέταλη
Dorycnium rectum Δορύκνιο το όρθιο
Dorycnium hirsutum Δορύκνιο το χνουδωτό
Dorycnium graecum Δορύκνιο το γραικό
Dolomys bogdanovi Δολόμυς
Dolichopoda hussoni Δολιχόποδη του Χούσσου
Dolichopoda steriotisi Δολιχόποδη του Στεριώτη