Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Xenus cinereus Ρωσότριγγας
Xya pfaendleri Ξύα του Πφαίντλερ
Xya variegata Ξύα η ποικιλούσα
Xerohippus solerii Ξηρόιππος ο Σολέριος
Xeranthemum annuum
Xanthium brasilicum
Xeranthemum inapertum
Xeranthemum cylindraceum
Xanthium orientale
Xanthium spinosum
Xanthium strumarium strumatium