Στοιχεία Είδους

Όνομα Narcissus tazetta
Υποείδος italicus
Ημερομηνία 01/03/1993
Τελευταία Ενημέρωση 01/03/1994
Προηγούμενες Oνομασίες Narcissus tazetta-ssp.lacticolor
Κοινή Ονομασία
Είδος Οργανισμού Φυτό
Τάση Μείωση
Απειλές
Συλλογή, Αποξήρανση
Σχόλια απειλών MODERN FARMING AND COLLETION
Κατάσταση Διατήρησης
Ελλάδα Μη απειλούμενο
Ε.Ε.
Βιόσφαιρα Μη απειλούμενο
Γνωρίσματα
Σχόλια Γνωρισμάτων
Μέτρα
Προτεραιότητα Προστασίας Χωρίς προτεραιότητα
Ενδιαιτήματα MEADOWS, PASTURES, CULTIVATED FIELDS
Παγκόσμια Εξάπλωση N.MEDITERRANEAN/E.MEDITERRANEAN