Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Pyrus pyraster Αγριαχλαδιά
Pistacia atlantica Ήμερη τσικουδιά
Pteridium aquilinum aquilinum
Pteridium aquilinum brevipes
Pteris cretica
Pteris vittata
Pterocephalus papposus
Pterocephalus perennis bellidifolius
Pterocephalus perrenis perrenis
Ptilostemon afer
Ptilostemon stellatus
Ptilostemon strictus
Ptilotrichum cyclocarpum cyclocarpum
Ptilotrichum cyclocarpum pindicum
Puccinellia distans distans
Puccinellia festuciformis convoluta
Pulicaria dysenterica
Pulicaria odora
Pulicaria sicula
Pulicaria vulgaris