Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Scolymus hispanicus
Silene adelphiae
Saxifraga bulbifera
Sideritis syriaca syriaca
Sideritis sipylea
Sclerochloa dura
Sideritis scardica
Sideritis romana purpurea
Scleranthus uncinatus
Saxifraga aizoides
Sanguisorba minor muricata
Silene aegaea
Silene alba divaricata
Silene ammophila ammophila
Silene ammophila carpathae
Silene antri-jovis
Silene apetala
Silene armeria
Sideritis raeseri raeseri
Sideritis raeseri attica