Στοιχεία Είδους

Όνομα Senecio vernalis
Υποείδος
Ημερομηνία 01/03/1993
Τελευταία Ενημέρωση 01/03/1994
Προηγούμενες Oνομασίες Senecio leucanthemifolius-var.vernalis
Κοινή Ονομασία
Είδος Οργανισμού Φυτό
Τάση Σταθερότητα
Απειλές
Σχόλια απειλών
Κατάσταση Διατήρησης
Ελλάδα Μη απειλούμενο
Ε.Ε.
Βιόσφαιρα Μη απειλούμενο
Γνωρίσματα
Σχόλια Γνωρισμάτων
Μέτρα
Προτεραιότητα Προστασίας Χωρίς προτεραιότητα
Ενδιαιτήματα OPEN SANDY AND STONY HABITATS/MEDITERRANEAN MAQUI/OPEN PINE FOREST/SUBALPINE ST0NY LEVELS-200 M.
Παγκόσμια Εξάπλωση E.EUROPE/E.C.EUROPE/W.EUROPE(INTR.)/S.E.EUROPE/S.W.ASIA