Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Typha laxmannii
Thamnosciadium junceum
Taraxacum scolopendrium
Thalictrum orientale
Thalictrum minus olympicum
Thalictrum lucidum
Thalictrum foetidum
Thalictrum aquilegifolium
Teucrium scordium scordium
Teucrium scordium scordioides
Teucrium polium capitatum
Teucrium montbretii montbretii
Teucrium montbretii heliotropifolium
Teucrium montanum montanum
Teucrium montanum helianthemoides
Teucrium microphyllum
Teucrium massiliense
Teucrium kotschyanum
Teucrium halacsyanum
Teucrium francisci-werneri