Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Corvus monedula soemmerringi Κάργια
Corvus monedula spermologus Κάργια
Capparis orientalis Κάπαρρη η ανατολική
Capparis spinosa sicula Κάπαρρη η Σικελική
Cakile maritima aegyptiaca Κάκιλε
Carduus acicularis Κάδρος
Cobitis stroumicae Θρακοβελονίτσα
Cobitis stephanidisi Θεροβελονίτσα
Charadrius alexandrinus Θαλασσοσφυριχτής
Capreolus capreolus Ζαρκάδι
Coluber nummifer Ζαμενής της Ρόδου
Coluber caspius Ζαμενής (Αστραπόφιδο)
Charadrius leschenaultii Ερημοσφυριχτής
Cervus elaphus Ελάφι
Calidris ferruginea Δρεπανοσκάληθρα
Coluber gemonensis gyaronensis Δεντρογαλιά της Γυάρου
Crataegus orientalis orientalis Δασοτρικουκιά
Clethrionomys glareolus pirinus Δασοσκαπτοπόντικας
Caprimulgus europaeus Γυδοβυζάχτρα
Cyprinus carpio Γριβάδι (Κυπρίνος)