Στοιχεία Είδους

Όνομα Platycleis coracis
Υποείδος
Ημερομηνία 01/03/1993
Τελευταία Ενημέρωση 01/03/1994
Προηγούμενες Oνομασίες Parnassiana coracis
Κοινή Ονομασία Πλατυκλεΐς ο κόρακις
Είδος Οργανισμού Ασπόνδυλο
Τάση
Απειλές
Σχόλια απειλών
Κατάσταση Διατήρησης
Ελλάδα Τρωτό
Ε.Ε.
Βιόσφαιρα
Γνωρίσματα
Ενδημικό
Σχόλια Γνωρισμάτων THIS SPECIES NEEDS CONFIRMATION
Μέτρα
Προτεραιότητα Προστασίας
Ενδιαιτήματα 30?
Παγκόσμια Εξάπλωση