Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Vipera xanthina Οθωμανική οχιά
Vipera ursinii graeca Οχιά των λιβαδιών
Vipera lebetina schweizeri Οχιά της Μήλου
Vipera berus bosniensis Αστρίτης
Vipera ammodytes meridionalis Οχιά