Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Eryx jaculus turcicus Έρυξ (Λουρίτης)
Emys orbicularis Βαλτοχελώνα
Elaphe situla Σπιτόφιδο
Elaphe quatuorlineata sauromates Λαφίτης ο σαυρομάτης
Elaphe quatuorlineata quatuorlineata Λαφίτης
Elaphe quatuorlineata rechingeri Λαφίτης του Ρέχινγκερ
Elaphe longissima longissima Γιατρόφιδο
Eirenis modestus modestus Θαμνόφιδο