Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Mauremys caspica rivulata Ποταμοχελώνα
Malpolon monspessulanus insignitus Σαπίτης
Mabuya aurata fellowsii Χρυσόσαυρα