Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Hemidactylus turcicus turcicus Σαμιαμίδι