Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Anguis fragilis peloponnesiacus Κονάκι
Anguis fragilis colchicus Κονάκι
Algyroides nigropunctatus Κερκυραϊκή σαύρα
Algyroides moreoticus Πελοπονησσιακή σαύρα
Agama stellio daani Κροκοδειλάκι το νταάνιο
Agama stellio stellio Κροκοδειλάκι
Ablepharus kitaibelii kitaibelii Αβλέφαρος
Ablepharus kitaibelii fabichi Αβλέφαρος