Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Cyrtodactylus kotschyi tinensis Κυρτοδάκτυλος της Τήνου
Cyrtodactylus kotschyi danilewskii Κυρτοδάκτυλος του Ντανιλέφσκι
Cyrtodactylus kotschyi fuchsi Κυρτοδάκτυλος του Φουκς
Cyrtodactylus kotschyi kalypsae Κυρτοδάκτυλος ο Καλύψιος
Cyrtodactylus kotschyi kotschyi Κυρτοδάκτυλος του Κότσυ
Cyrtodactylus kotschyi oertzeni Κυρτοδάκτυλος του Οέρτζερ
Cyrtodactylus kotschyi saronicus Κυρτοδάκτυλος του Σαρωνικού
Cyrtodactylus kotschyi saronicus x schultzewesturnii Κυρτοδάκτυλος υβρίδιο
Cyrtodactylus kotschyi schultzewestrumi Κυρτοδάκτυλος του Σουλτσεβέρστρουμ
Cyrtodactylus kotschyi solerii Κυρτοδάκτυλος του Σόλερ
Cyrtodactylus kotschyi solerii x saronicus Κυρτοδάκτυλος υβρίδιο
Cyrtodactylus kotschyi stepaneki Κυρτοδάκτυλος του Στεπάνεκ
Cyrtodactylus kotschyi wettsteini Κυρτοδάκτυλος του Βεττστάιν
Cyrtodactylus kotschyi adelphiensis Κυρτοδάκτυλος των νησιών Αδέλφια
Cyrtodactylus kotschyi bartoni Κυρτοδάκτυλος του Μπάρτον
Cyrtodactylus kotschyi beutleri Κυρτοδάκτυλος του Μπέτλερ
Cyrtodactylus kotschyi bibroni Κυρτοδάκτυλος του του Μπίμπρον
Cyrtodactylus kotschyi bileki Κυρτοδάκτυλος του Μπίλεκ
Cyrtodactylus kotschyi buchholzi Κυρτοδάκτυλος του Μπούχολτς
Coronella austriaca austriaca Ασινόφιδο