Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Dermochelys coriacea Δερματοχελώνα