Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Uvarovistia uvarovi Ουβαροβιστία του Ουβάρωφ
Utricularia vulgaris
Utricularia minor
Urtica urens
Urtica pilulifera
Urtica dubia
Urtica dioica dioica
Ursus arctos Αρκούδα
Urospermum picroides
Uromenus elegans Ουρομένος ο κομψός
Urginea maritima
Upupa epops epops Τσαλαπετεινός
Umbilicus rupestris
Umbilicus parviflorus
Umbilicus intermedius
Umbilicus horizontalis
Umbilicus erectus
Umbilicus chloranthus
Umbilicus albido-opacus
Ulmus procera Φτελιά η πρώτιστη