Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Xya variegata Ξύα η ποικιλούσα
Xya pfaendleri Ξύα του Πφαίντλερ
Xerohippus solerii Ξηρόιππος ο Σολέριος
Xeranthemum inapertum
Xeranthemum cylindraceum
Xeranthemum annuum
Xenus cinereus Ρωσότριγγας
Xanthium strumarium strumatium
Xanthium spinosum
Xanthium orientale
Xanthium brasilicum