Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Cytisus villosus Κύτισος ο τριχωτός
Cytisus procumbens Κύτισος ο έρπων
Cytisus decumbens Κύτισος ο κατανεύων
Cytisus agnipilus Κύτισος ο αμνόχνουδος
Cytinus ruber
Cytinus hypocistis orientalis
Cytinus hypocistis hypocistis
Cystopteris fragilis
Cystopteris dickieana
Cyrtodactylus kotschyi danilewskii Κυρτοδάκτυλος του Ντανιλέφσκι
Cyrtodactylus kotschyi buchholzi Κυρτοδάκτυλος του Μπούχολτς
Cyrtodactylus kotschyi fuchsi Κυρτοδάκτυλος του Φουκς
Cyrtodactylus kotschyi bartoni Κυρτοδάκτυλος του Μπάρτον
Cyrtodactylus kotschyi kalypsae Κυρτοδάκτυλος ο Καλύψιος
Cyrtodactylus kotschyi adelphiensis Κυρτοδάκτυλος των νησιών Αδέλφια
Cyrtodactylus kotschyi bibroni Κυρτοδάκτυλος του του Μπίμπρον
Cyrtodactylus kotschyi beutleri Κυρτοδάκτυλος του Μπέτλερ
Cyrtodactylus kotschyi bileki Κυρτοδάκτυλος του Μπίλεκ
Cyrtodactylus kotschyi kotschyi Κυρτοδάκτυλος του Κότσυ
Cyrtodactylus kotschyi saronicus Κυρτοδάκτυλος του Σαρωνικού