Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Syrrhaptes paradoxus Περιστερόκοτα της Στέπας
Syringa vulgaris Πασχαλιά
Syngnathus abaster Σακοράφα
Symphytum tuberosum angustifolium
Symphytum ottomanum
Symphytum insulare
Symphytum davisii naxicola
Symphytum davisii davisii
Symphytum davisii cycladense
Symphytum davisii icaricum
Symphytum creticum
Symphytum circinale
Symphytum bulbosum
Symphytum anatolicum
Symphyandra wanneri
Symphyandra sporadum
Symphyandra samothracica
Symphyandra cretica
Sylvia undata Προβηγγοτσιροβάκος
Sylvia rueppelli Μουστακοτσιροβάκος