Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Buxus sempervirens Πυξός
Butomus umbellatus
Buteo rufinus rufinus Αητογερακίνα
Buteo lagopus menzbieri Χιονογερακίνα
Buteo lagopus lagopus Χιονογερακίνα
Buteo buteo buteo Γερακίνα
Buteo buteo vulpinus Γερακίνα …
Burhinus oedicnemus oedicnemus Πετροτριλίδα
Burhinus oedicnemus saharae Πετροτριλίδα της Σαχάρας
Bupleurum trichopodum Βούπλευρο το τριχόποδο
Bupleurum tenuissimum Βούπλευρο το λεπτότατο
Bupleurum semicompositum Βούπλευρο το ημισύνθετο
Bupleurum rotundifolium Βούπλευρο το στρογγυλόφυλλο
Bupleurum praealtum Βούπλευρο το πανύψηλο
Bupleurum lancifolium Βούπλευρο το λογχόφυλλο
Bupleurum karglii Βούπλευρο του Καργκλ
Bupleurum kakiskalae
Bupleurum greuteri Βούπλευρο του Γκρόιτερ
Bupleurum gracile Βούπλευρο το χαρίεν
Bupleurum gracile Βούπλευρο το χαρίεν