Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Phagnalon pygmaeum
Phagnalon rupestre
Phagnalon saxatile
Phalacrocorax aristotelis Θαλασσοκόρακας
Phalacrocorax carbo sinensis Κορμοράνος
Phalacrocorax pygmeus Λαγγόνα
Phalaris aquatica
Phalaris arundinacea arundinacea
Phalaris brachystachys
Phalaris canariensis
Phalaris coerulescens
Phalaris minor
Phalaris paradoxa
Phalaropus fulicarius Κόκκινος φαλαρόποδας
Phalaropus lobatus Ερυθρόλαιμος φαλαρόποδας
Phaneroptera nana Φανερόπτερος ο νάνος
Phasianus colchicus colchicus Φασιανός
Phasianus colchicus mongolicus Φασιανός της Μογγολίας
Phasianus colchicus torquatus Φασιανός ο περιδεραιοφόρος
Phillyrea latifolia Φιλλύκι