Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Geocaryum capillifolium
Geocaryum creticum
Geocaryum parnassicum
Geocaryum peloponnesiacum
Geocaryum pindicolum
Geocaryum pumilum
Geranium aristatum
Geranium asphodeloides
Geranium bohemicum
Geranium columbinum
Geranium dissectum
Geranium divaricatum
Geranium lanuginosum
Geranium lucidum
Geranium macrorrhizum
Geranium macrostylum
Geranium molle brutium
Geranium molle molle
Geranium peloponnesiacum
Geranium phaeum