Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Euphorbia platiphyllos
Euphorbia prostrata
Euphorbia pterococca
Euphorbia pubescens
Euphorbia rigida
Euphorbia taurinensis
Euphorbia velenovskyi
Euphorbia villosa
Euphrasia drosocalyx
Euphrasia hirtella
Euphrasia liburnica
Euphrasia pectinata
Euphrasia rostkoviana
Euphrasia stricta
Evax perpusilla
Euthystira brachyptera Ευθυστίρα η βραχύπτερη
Euphorbia rechingeri
Erebia cassioides Ερέμπια η κασσιοειδής
Erebia euryale Ερέμπια η Ευρυάλη
Erebia ligea Ερέμπια η λίγειος