Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Cardamine raphanifolia barbareoides
Cardaria draba draba
Cardopatum corymbosum
Carduelis cannabina bella Φανέτο …
Carduelis cannabina cannabina Φανέτο
Carduelis carduelis balcanica Καρδερίνα η Βαλκανική
Carduelis carduelis carduelis Καρδερίνα
Carduelis carduelis loudoni Καρδερίνα …
Carduelis carduelis nidiecki Καρδερίνα …
Carduelis chloris aurantiiventris Φλώρος …
Carduelis chloris chloris Φλώρος
Carduelis flammea Σημυδόσπιζα
Carduelis spinus Λούγαρο
Carduncellus caeruleus
Carduus acanthoides
Carduus acicularis Κάδρος
Carduus argentatus Κάρδος ο αργυρόχρωμος
Carduus candicans
Carduus euboicus
Carduus hamulosus hamulosus