Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Trisetum splendens tenue
Cerastium brachypetalum tenoreanum Κεράστιο του Τενόρι
Andrachne telephioides telephioides
Arenaria filicaulis teddii
Crepis tectorum tectorum
Narcissus tazetta tazetta
Echinops sphaerocephalus taygeteus
Saxifraga rotundifolia taygetea
Scabiosa taygetea taygetea
Petrorhagia illyrica taygetea
Aquilegia ottonis taygatea
Sturnus vulgaris tauricus Ψαρόνι του Ταύρου
Allium flavum tauricum
Podarcis taurica taurica Γουστέρα του Ταύρου
Thymelaea tartonraira tartonraira
Centaurea rhenana tartarea
Myrtus communis tarentina Μυρτιά η Τερεντίνιος
Leontodon taraxacoides taraxacoides
Scirpus lacustris tabernaemontani
Podarcis erhardii syrinae Σιλιβούτι της Σύρνας