Στοιχεία Είδους

Όνομα Phasianus colchicus
Υποείδος torquatus
Ημερομηνία 01/03/1993
Τελευταία Ενημέρωση 01/03/1994
Προηγούμενες Oνομασίες
Κοινή Ονομασία Φασιανός ο περιδεραιοφόρος
Είδος Οργανισμού Πτηνό
Τάση Μείωση
Απειλές
Σχόλια απειλών not relevant
Κατάσταση Διατήρησης
Ελλάδα Τρωτό
Ε.Ε.
Βιόσφαιρα
Γνωρίσματα
Μόνιμος Κάτοικος
Σχόλια Γνωρισμάτων R
Μέτρα
Προτεραιότητα Προστασίας Πρωτεύουσα
Ενδιαιτήματα 84/37
Παγκόσμια Εξάπλωση