Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Malpolon monspessulanus insignitus Σαπίτης
Matthiola incana incana
Minuartia verna idaea
Malcolmia graeca hydraea
Minuartia hybrida hybrida
Microtus guentheri hartingi Αρουραίος της Μεσογείου
Malcolmia graeca graeca
Minuartia glomerata glomerata
Mustela nivalis galinthias Νυφίτσα
Matthiola fruticulosa fruticulosa
Montia fontana fontana
Malcolmia flexuosa flexuosa
Motacilla flava flava Κιτρινοσουσουράδα
Mabuya aurata fellowsii Χρυσόσαυρα
Motacilla flava feldegg Κιτρινοσουσουράδα
Minuartia hirsuta falcata
Medicago sativa falcata
Minuartia hirsuta eurytanica
Mentha pulegium erinoides
Moenchia erecta erecta