Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Festuca alpina briquetii
Festuca arundinacea atlantigena
Festuca rubra asperifolia
Festuca arundinacea arundinacea
Filago aegaea aristata
Festuca pratensis apennina
Festuca spectabilis affinis
Filago aegaea aegaea
Festuca heterophylla
Festuca hercegovinica
Ferula tingitana
Fibigia clypeata
Festucopsis sancta
Festuca vizzavonae
Falcaria vulgaris
Festuca varia
Festuca valesiaca
Festuca thracica
Festuca sipylea
Festuca altissima