Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Glis glis argenteus Δασομυωξός
Gavia arctica arctica Λαμπροβούτι
Galium agrophilum
Galium aegeum
Galanthus elwesii
Galium advenum
Galium absurdum
Galactites tomentosa
Gagea lutea
Galium extensum
Galeopsis tetrahit
Galium exaltatum
Galium elongatum
Galium fruticosum
Galeopsis speciosa
Gagea villosa
Galium heldreichii
Galium hellenicum
Galium dumosum
Galium divaricatum