Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Teucrium divaricatum villosum
Allium paniculatum villosulum
Vicia villosa villosa
Dryopteris villarii villarii
Erodium sibthorpianum vetteri
Cirsium arvense vestitum
Scleranthus annuus verticillatus
Ophrys vernixia vernixia
Galanthus reginae-olgae vernalis
Milium vernale vernale
Minuartia verna verna
Erophila verna verna
Inula verbascifolia verbascifolia
Dianthus haematocalyx ventricosus
Centaurea napulifera velenovskyi
Scutellaria velenovskyi velenovskyi
Celes variabilis variabilis Κέλης ο ποικίλος
Vicia villosa varia
Leuciscus cephalus vardarensis Τυλινάρι
Orthrias barbatulus vardarensis Βίνος